Dispensation til etablering af anlæg på land i forbindelse med etablering af havledning ved Gilleleje strand

Publiceret 29-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af anlæg på land i forbindelse med etablering af havledning ved Gilleleje strand, matr.3bs, Gilleleje By, Gilleleje; matr.3vy, Gilleleje By, Gilleleje, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af landanlæg over terræn i tilknytning til Alfavej.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02307.

Dispensation til etablering af anlæg i forbindelse med havledning, Gilleleje .pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent