Dispensation til dyrehegn på Glænø Stenfed

Publiceret 28-08-2019

dispensation til etablering af dyrehegn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 23a Glænø, Ørslev, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af dyrehegn som ansøgt.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
 Dyrehegnet skal fjernes højst et år efter græsningens ophør.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00167.

Dispensation til dyrehegn på Glænø Stenfed.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler