Dispensation til carport, drivhus og genopførelse af skur - Ærø

Publiceret 28-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre carport og drivhus samt genopførelse af skur på matr.78, Ærøskøbing Markjorder, Sygehusvejen 37, 5970 Ærøskøbing, Ærø kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, , til genopførelse af skur på 24 m², opføre drivhus på 10 m² i tilknytning til skuret samt opføre garage på 20 m² som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02309.

Dispensation til carport og drivhus og genopførelse af skur.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent