Dispensation til bibeholdelse samt genopførelse efter nedrivning af sommerhus

Publiceret 13-08-2019

Dispensation til bibeholdelse samt genopførelse efter nedrivning af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 18d Gesinge By, Bjerreby beliggende Søren Lolks Vej 2, Tåsinge i Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af sommerhuset, samt genopførelse efter nedrivning inklusive mindre terrasse, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00845.

Dispensation til bibehold og genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent