Dispensation til bibeholdelse af skur

Publiceret 22-08-2019

Dispensation til bibeholdelse af skur inden for strandbeskyttelseslinjen på strandbredden ud for ejendommene matr. nre. 13bb og 13e Bredballe By, Bredballe i Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til bibeholdelse af skur.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 16/04006

Dispensation til bibeholdelse af skur.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent