Dispensation til at opføre to vindmøller med vingeoverslag over strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 20-08-2019

Dispensation til at opføre to vindmøller med vingeoverslag over strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.14b, Lyngs By, Lyngs i Struer Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 2, jf. § 15, til at opstille vindmøllerne og etablere midlertidigt arbejdsareal.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01866

Dispensation til at opføre to vindmøller med vingeoverslag over strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler