Dispensation til at omlægge en privat fællesvej, Kregme By, Kregme i Halsnæs Kommune

Publiceret 02-08-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at omlægge privat fællesvej på matr.13ie, Kregme By, Kregme i Halsnæs Kommune

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvist til sagsnummer 18/03236.

Dispensation til at omlægge en privat fællesvej inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler