Dispensation til at isætte nyt vindue i præstebolig

Publiceret 19-08-2019

Dispensation til at isætte nyt vindue i præstebolig samt tilmure garageporten og isætte et vindue på matr.73, Vandling, Starup, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 , jf. § 15, til det søgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01905.

Dispensation til at isætte nyt vindue i præstebolig

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler