Dispensation til at genopføre og udvide sommerhus

Publiceret 14-08-2019

Dispensation til at genopføre og udvide sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Jørlbjerg 33, matr.nr. 65, Kvistrup, Øsby i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation i medfør af Naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 1 og §65b, stk. 3, nr. 3, jf. §15, stk. 1 til at genopføre og udvide et sommerhus
Jørlbjerg 33 på matr. 65, Kvistrup, Øsby i Haderslev Kommune som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03311

Dispensation til at genopføre og udvide sommerhus.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler