Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 09-08-2019

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. matr.1n, Stensballegård Hgd., Vær, og 3a, Stensballegård Hgd., Vær, Elbækskovvej 1, 8700 Horsens, Horsens Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01862

Dispensation til arealoverførsel.

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler