Dispensation til anlæg af trinbræt ved Risskov Strandpark

Publiceret 16-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg af trinbræt ved Risskov Strandpark, Matr.6pr, 6qd, Vejlby By, Risskov og matr.845a, Århus Grunde, Rolighedsvej, Trinbræt Risskov Strandpark, 8240 Risskov, Aarhus.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af trinbrættet som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01798.

Dispensation til anlæg af trinbræt ved Risskov Strandpark.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent