Dispensation til 2 brønde

Publiceret 20-08-2019

Dispensation til 2 brønde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 26b, Vejbjerggård Hgd, Humlum, i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 2 brønde.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02209

Dispensation til 2 brønde.

Yderligere information: