Afslag på tilladelse til udformning af ny beboelse

Publiceret 30-08-2019

Afslag på tilladelse til udformning af ny beboelse inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsparcellen matr.8d, Vejlby By, Vejlby, Klintholmvej 48, Vejlbyskov, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af ny beboelse på 250 m², idet direktoratet ikke kan godkende udformning af den ansøgte bebyggelse, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00455

Afslag på tilladelse til udformning af ny beboelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent