Afslag på dispensation til opførelse af carport

Publiceret 22-08-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af carport på matr.85e, Erritsø By, Erritsø, Sønderskovvej 70, 7000 Fredericia, Fredericia kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af carport med indbygges skur.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnumer 19/02125

Afslag til opførelse af carport.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent