Afgørelser vedr. to skureoverdækninger samt hævet terrasseanlæg

Publiceret 07-08-2019

Afgørelser vedr. to skure/overdækninger samt hævet terrasseanlæg
indenfor strandbeskyttelseslinjen, matr.1q Kisserup By, Udby,
Grønhøjvænge 17, 4300 Holbæk, Holbæk kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3 nr. 1, jf. § 15, til skuret længst væk fra beboelsen og den hævede
terrasse.

Retlig vurdering
Skuret nærmest beboelsen vurderes at ligge lovligt uden dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 15a stk. 3.

Ved henvendelse som sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00885.

Afgørelser vedr. to skure og overdækninger samt hævet terrassean.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler