Afgørelse vedr. tilbygning til et sommerhus, taskekvist og gavlvindue

Publiceret 09-08-2019

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 25f, Hou Ejerlav, Hou i Langeland Kommune

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til taskekvist og gavlvindue i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, stk. 1, til en tilbygning på højst 8 kvadratmeter, der indeholder nyt bad
og toilet.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03367

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen matr.25f Hou Ejerlav Hou Østerled 6 5953 Langeland.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler