Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på Kystvej 6, 4990 Sakskøbing

Publiceret 23-08-2019

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 42c, Grænge By, Toreby, Kystvej 6, 4990 Sakskøbing, Guldborgsund
Kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, stk. 1, til opsætning af to kviste og efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til forlængelse af vindue i øst-gavl.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til udvidelse af garage i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved bemærkninger eller spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03211.

Afgørelser på Kystvej 6 4990 Sakskøbing.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig