Dispensation til at udskifte vindue med havedør på landbrugsejendom, Omø. Slagelse Kommune

Publiceret 23-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at udskifte vindue med havedør på landbrugsejendom - matr.2c Omø By, Omø, Revvej 20, 4245 Omø. Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til isætning af havedør i stedet for vindue.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst oplys sagsmummer 19/02005.

19-02005 Dispensation til at udskifte vindue med havedør på landbrugsejendom, Omø, Slagelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent