Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Ægirsvej 8, Kolding

Publiceret 14-03-2023

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Ægirsvej 8 i Kolding, matr. nr. 97b Nr. Bjert By, Nr. Bjert.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/17679 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Kolding - Fortøjningsanlæg

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler