Tilladelse til vandlegeplads, som udlægges hver sommer, Feddet Strand Resort

Publiceret 14-10-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udlægge vandlegeplads hver sommer,
ud for Feddet Strand Resort

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/19382

Tilladelse til vandlegeplads ud for Feddet strand

 

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler