Tilladelse til etablering af et badeområde med broer og platforme, samt vandlegeplads - Fjellerup

Publiceret 11-10-2022

Tilladelse til etablering af et badeområde med broer og platforme, samt vandlegeplads ved nedslagspunkt 2, beliggende Klitvej 3 og 5, Glesborg, matr.11x og 11t Fjellerup By, Fjellerup, Norddjurs Kommune

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/18912

Tilladelse til etablering af et badeområde

.

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler