Tilladelse til en badeplatform ud for fællesareal Kongsmark Strand

Publiceret 14-10-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning og benyttelse af mindre
badeplatform med badestige ud for Kongsmark Strand.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/19780

Tilladelse til udlægning af badeplatform ud for Kongsmark Strand,

 

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler