Tilladelse til uddybning af Dragør Lystbådehavn (Ny Havn), inkl. sejlrende

Publiceret 11-05-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage uddybning af Dragør Lystbådehavn samt sejlrenden til kote -3,0.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af A1 Consult.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/16559.

Tilladelse til uddybning af Dragør Lystbådehavn.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler