Tilladelse til badebro med indretninger ud for matr. 1vg, Tårnborg Hgd., Korsør Jorder, Slagelse kommune

Publiceret 07-06-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en badebro med handicapindretninger.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/17233 ved henvendelse om sagen.

22/17233 Tilladelse til badebro med indretninger

Der er truffet selvstændig afgørelse om landrepos ved badebro efter Naturbeskyttelsesloven: https://kyst.dk/offentliggoerelser/strand/2022/juni/dispensation-til-landrepos-ved-badebro-slagelse-kommune/

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler