2. offentlighedsfase med offentlig høring af projektet Sukkerfabrikken Møn, Stege, Vordingborg kommune

Publiceret 04-01-2022

Hermed offentliggøres miljøkonsekvensrapport og Kystdirektoratets udkast til afgørelse efter kystbeskyttelsesloven mv. for projektet Sukkerfabrikken Møn i Stege, Vordingborg Kommune.

Da projektet også kræver tilladelser af Vordingborg Kommune, har Kystdirektoratet og kommunen valgt at køre en fælles proces, således at der er udarbejdet en samlet miljørapport for hele projektet.

Vordingborg Kommune har den koordinerende rolle for myndighederne, og bemærkninger til projektet skal derfor sendes til kommunen, som så efterfølgende sender dem videre til os. Se yderligere information herom nedenfor.

Sukkerfabrikken A/S har søgt om at etablere et feriecenter med pælehuse på søterritoriet i Stege.

Kystdirektoratet er myndighed for anlæggene på søterritoriet og Sønderborg Kommune er myndighed for landanlæggene.

Som en del af processen har sagen været fremlagt i 1. offentlighedsfase i perioden 24. juni 2021 til og med den 8. juli 2021. Til grund for miljøkonsekvensrapporten ligger blandt andet de bemærkninger, som indkom i 1. offentlighedsfase.

2. offentlighedsfase

Kystdirektoratet igangsætter sammen med Vordingborg Kommune hermed den 2. offentlighedsfase med offentlig høring af:

  • Miljøkonsekvensrapport for Sukkerfabrikken Møn
  • Ansøgning
  • Forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og forslag til tilladelse (§ 25) (findes kun på kommunens hjemmeside)
  • Udkast til Kystdirektoratets tilladelse til etablering af pælehuse med mere på søterritoriet 

Høringsperioden er 8 uger fra den 4. januar 2022 til og med den 1. marts 2022.

Miljørapport, plangrundlag og udkast til tilladelser kan findes på kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk under ”høringer- og annonceringer”. Rapporten, ansøgning og udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven mv. findes på Kystdirektoratets hjemmeside (se link nedenfor).

Høringssvar kan sendes til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, mærk kuverten ”Sukkerfabrikken Møn” eller via e-mail: Obfuscated Email, skriv ”Sukkerfabrikken Møn” i emnefeltet senest 1. marts 2022.

Spørgsmål vedrørende udkast til tilladelse til anlæggene på søterritoriet og miljøkonsekvensrapport og kan rettes til Kystdirektoratet: Thomas Larsen, 91 35 74 42, Obfuscated Email (journalnummer 20/04952).

Spørgsmål vedrørende miljøkonsekvensrapport og § 25 tilladelse rettes til Vordingborg Kommune: Helle Voss Marker, 55 36 24 49, Obfuscated Email

Spørgsmål vedrørende lokalplan og kommuneplantillæg rettes til Vordingborg Kommune: Andreas Munksgaard Weir, 55 36 24 07, Obfuscated Email.

20-04952 Ansøgning til Vordingborg kommune VVM ansøgning

20-04952 Udkast - Tilladelse til feriehuse på pæle, træbro_pier, strand, badeanstalt

20-04952 Forslag til Miljøkonsekvensvurdering

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler