Tilladelse til havneudvidelse ved Lynæs havn, etape 1 og 2

Publiceret 04-02-2022

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til etape 1 og tilladelse til etablering af etape 2 ved Lynæs Havn, ud for matr. 2e, 7g, 7f og 7c Lynæs By, Torup, Halsnæs Kommune

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 20/05217.

20/05217 Tilladelse til havneudvidelse ved Lynæs havn etape 1 og 2.pdf

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler