Tilladelse til etableringen af stenrev ved Gl. Ålbo, Kolding Kommune

Publiceret 20-12-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etableringen af et stenrev ved Gl. Ålbo, ud for matr. 90a, Sdr. Stenderup By, Sdr Stenderup, Gl Ålbovej 30, Kolding Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/20874 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Gl. Ålbo - Stenrev

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler