Tilladelse til havnebad i Fynshav Bådehavn i Sønderborg Kommune

Publiceret 10-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til havnebad bestående af broanlæg og vintersauna

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/12671.

21-12671 Tilladelse til havbad i Fynshav Bådehavn - Sønderborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler