Tilladelse til udskiftning af broanlæg i Bisserup Havn, Slagelse Kommune

Publiceret 27-09-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udskiftning af træbroer til flydebroer i Bisserup Havn, herunder tilhørende fortøjningsanlæg.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/06459.

21/06459 Tilladelse til udskiftning af broanlæg i Bisserup Havn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler