Tilladelse til større renovering af ydermole og molehoved i Sundsøre Lystbådehavn, Skive Kommune

Publiceret 21-09-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til større renovering af ydermole og molehoved i Sundsøre Lystbådehavn, Sundsørevej 2B, 7870 Roslev, Skive Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet. Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09442.

Tilladelse til større renovering af ydermole og molehoved i Sundsøre Lystbådehavn, Skive .pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler