Tilladelse til flydebrosanlæg til gæstehavn for Køge Marina

Publiceret 21-09-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til gæstehavn for Køge Marina i Køge Erhvervshavn.

Gæstehavnen etableres ud for matr. nr. 7000ab Køge Bygrunde.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/12218.

21/12218 Tilladelse - Køge - Gæstehavn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler