Tilladelse til etablering af 16 stk. Y-bomme ved bådebro ved Virksund Lystbådehavn. Skive Kommune

Publiceret 07-09-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af Y-bomme ved jollebro ved Virksund Lystbådehavn ud for matr. 17e Bøstrup By, Ørslevkloster, Sandkrogen, 7840 Højslev. Skive Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09547.

Tilladelse til etablering af Y-bomme ved Virksund Lystbådehavn -Skive Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler