Tilladelse til etablering af op til 38 fortøjningsbøjer i Laboratoriegraven, Refshalevej, Holmen, Københavns Kommune

Publiceret 02-09-2021

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til op til 38 fortøjningsbøjer i Laboratoriegraven, Refshalevej, Holmen, Københavns Kommune.

Området hvor bøjerne kan placeres fremgår under afsnittet ”projektbeskrivelse”.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen, henvis da venligst til j.nr. 20/05692.

Tilladelse til etablering af fortøjningsbøjer i Laboratoriegraven

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler