Tilladelse til broanlæg på søterritoriet ved Humlebæk Roklub, matr.25d, Krogerup, Humlebæk, Havnevej 9, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune

Publiceret 15-09-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere et broanlæg på søterritoriet til en eksisterende bro ved Humlebæk Roklub i Fredensborg Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af NIRAS A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/09941.

21/09941 Tilladelse til broanlæg ved Humlebæk Roklub.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler