Tilladelse til udløbsledning med udløbsbygværk - Havnebyen, Sjællands Odde

Publiceret 11-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny udløbsledning.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09503.

Tilladelse til udløbsledning med udløbsbygværk - Havnebyen, Sjællands Odde

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler