Tilladelse til sauna med badebro på matr. 3-d Skiften Ejerlav, Hou, i Lohals Havn, Langeland Kommune

Publiceret 26-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etableringen af en sauna og tilhørende badetrappe i Lohals Havn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

21/00308. Tilladelse til sauna med badebro i Lohals Havn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler