Tilladelse til renoveringsprojekt i Hårbølle Havn, Vordingborg Kommune

Publiceret 18-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renoveringsprojekt i Hårbølle Havn, hvor ydermolen renoveres.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Broconsult A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/10940.

21/10940 Tilladelse til renoveringsprojekt i Hårbølle Havn Vordingborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler