Tilladelse til renovering af mole v. Risø - ud for matr.nr 61a, Veddelev By, Himmelev

Publiceret 05-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af eksisterende mole v. Risø, hvor der også etableres ny stenkastning om molehovedet.

Arbejdet inkluderer endvidere rammearbejder og opfyld.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og håndteret af Sweco Danmark A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/10772.

21/10772 Tilladelse til renovering af mole v. Risø.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler