Tilladelse til ny kølevandsrende til FMC (Cheminova), Thyborøn

Publiceret 06-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny kølevandsrende med tilhørende anlæg til brug for FMC i Thyborøn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Rambøll.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/07452.

Tilladelse til ny kølevandsrende

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler