Tilladelse til handicaplift på offentlig badebro, samt badezone - Kobæk Strand - Skælskør

Publiceret 20-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at handicaplift og badezone ved broanlægget Kobæk Strand.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/08264.

21/08264 Tilladelse til handicaplift og badezone - Kobæk Strand - Skælskør.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler