Tilladelse til geotekniske boringer samt miljøboringer på søterritoriet ud for Himmark Strand, Sønderborg Kommune

Publiceret 15-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til gennemførelse af geotekniske boringer samt miljøboringer på søterritoriet ud for Himmark Strand, Sønderborg Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/14332.

21/14332 Tilladelse til geotekniske borringer samt miljøboringer ved Himmark Strand Sønderborg.pdf

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler