Tilladelse til etablering af stensætning på søterritoriet i Svendborgsund Marina, Svendborg Kommune.

Publiceret 25-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ændringer i Svendborgsund Marina - Bolværk og bådpladser, matr.274fb, Svendborg Markjorder, Myrehøjvej 29a, 5700 Svendborg, Svendborg kommune

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Ansøgningen er indsendt og hånderet af UDSYN A/S. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet. 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09690.

21-09690 Tilladelse til etablering af en stensætning på søterritoriet i Svendborgsund.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler