Lovliggørende tilladelse til et eksisterende bådebroanlæg samt tilladelse til etablering af en flydebro i Amager Strandpark, København

Publiceret 08-10-2021

Kystdirektoratet giver hermed en lovliggørende tilladelse til et eksisterende bådebroanlæg samt tilladelse til etablering af en flydebro i forlængelse af denne.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Det ansøgte vil i denne tilladelse i visse tilfælde blive omtalt som anlægget.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09895.

21/09895 Tilladelse til lovliggørende tilladelse til et bådebroanlæg samt flydebro i Amager Strandpark.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler