Tilladelse til stenrev og udlægning af hydrofoner i Tybrind Vig (Lillebælt, Middelfart)

Publiceret 29-11-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af en række stenrev og hydrofoner i Tybrind Vig.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Middelfart Kommune for Naturpark Lillebælt.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/00580.

Tilladelse til stenrev og udlægning af hydrofoner i Tybrind Vig

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler