Tilladelse til udvidelse af terrasse ved Sletten Bådeklub, Sletten Havn

Publiceret 22-03-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at den eksisterende terrasse ved Sletten Bådeklub udvides med 65 m2, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05079

Tilladelse til udvidelse af terrasse på Sletten Bådeklub Sletten Havn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler