Tilladelse til etablering af en handicaprampe i Faldsled Strandpark, Faaborg-Midtfyn kommune

Publiceret 27-05-2021

Tilladelse til etablering af en handicaprampe ved en badebro i Faldsled Strandpark, ud for matr.3ae, Faldsled By, Svanninge, matr.3aq, Faldsled By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05097.

Tilladelse til handicaprampe ved Faldsled Strandpark

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler