Tilladelse til etablering af 2 fortøjningspæle ved badebådebro i Svendborg Kommune

Publiceret 07-05-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af 2 fortøjningspæle ved Måroddevej 22, Thurø i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05168.

Tilladelse til etablering af 2 fortøjningspæle ved badebådebro i Svendborg Kommune.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler