Tilladelse til kystbeskyttelse på fællesaftalestrækningen Blåvand, Varde Kommune

Publiceret 25-02-2021

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning giver hermed tilladelse til strandfodring mv. på fællesaftalestrækningen Blåvand på de vilkår, som fremgår af tilladelsen.

Miljøstyrelsen har dags dato, som kompetent VVM-myndighed for projektet, truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning har i forbindelse med behandlingen af sagen lagt afgørende vægt på Miljøstyrelsens tilladelse, der kan findes via følgende link:

https://mst.dk/service/annoncering/miljoevurderinger/

 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du desuden finde den udarbejdede miljøkonsekvensrapport, et ikke-tekniske resume og bilagsrapport.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04852.

1. Tilladelse Blåvand

2. Notat over indkomne høringssvar

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet