Tilladelse til nye fortøjningspæle og bådpladser i Frederikssund Havn

Publiceret 30-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til 13 fortøjningsanlæg til brug for 12 nye bådpladser i Frederikssund Havn ud for Østkajen.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/05123.

Tilladelse til nye fortøjningspæle og bådpladser i Frederikssund Havn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler