Tilladelse til kabelbane i Nykøbing Mors ud for Havnen 8-12

Publiceret 25-06-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at kabelbane uden for havnens område i Nykøbing Mors ud for Havnen 8-12, matr. nr. 589a Nykøbing M. Bygrunde.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09468.

21/09468 Tilladelse til kabelbane i Nykøbing Mors ud for Havnen 8-12.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler